3300 zegge: drieduizend-driehonderd - de Senioor

Informatie over activiteiten
voor senioren in Amersfoort e.o.
Ga naar de inhoud


In de zeventiger jaren van de vorige eeuw was ik werkzaam in een grafisch bedrijf dat gespecialiseerd was in het verschalen van grote technische tekeningen voor architectenbureau's en o.a. ook de Gemeente Amersfoort.
In 1979, veertig jaar geleden hebben wij toen voor de gemeente vijf tekeningen van varianten van de Westangent -de westelijke ontsluiting- verschaald van het formaat A0 naar A3, zodat dit één keer gevouwen precies in een lade paste.

Bij die plannen was een opmerkelijke variant van een verdiepte bak met tunnel voor het spoor. Gewoon een stukje van een paar honderd meter, rechtuit. Van deze variant is later nooit meer iets vernomen, kennelijk had de toenmalige beheerder van het spoor het Staatsbedrijf der Nederlandse Spoorwegen haar redenen om hier niet in mee te gaan.

In die afgelopen veertig jaar hebben vele Amersfoortse Colleges en dito Gemeenteraden het probleem van de Westangent voor zich uitgeschoven.
Nut en noodzaak werden nooit echt aangetoond, dan wel waren de kosten te hoog. Er is veel  vergaderd en gezegd en vele rapporten zijn er in de afgelopen jaren verschenen.

Mede door financiële crises bleven de plannen in de lade liggen, ondertussen wel een paar keer tevoorschijn gehaald en afgestoft. Maar geen College wilde er z’n vingers aan branden. Maar nu zijn de zaken ferm aangepakt en is er een politieke meerderheid om eindelijk voor heel veel geld een paar minuten tijdwinst voor haastige automobilisten te gaan realiseren.
Want economisch gezien groeien de bomen weer tot in de hemel en klotst het geld tegen de plinten.
De kosten voor dit prestige-project zullen beslist hoger uit gaan vallen dan nu in een optimistische berekening wordt voorgesteld.

Ik heb deze hele onzalige geschiedenis al veertig jaar met lede ogen aangezien en was elke keer weer blij dat de hete aardappel naar een volgend College doorgeschoven werd.
Bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen heb ik hoopvol op een groene partij gestemd omdat die net als ik tegen het plan van de Westelijke ontsluiting was.
Maar tot mijn grote teleurstelling waren zij daarna van mening veranderd.

Binnenkort gaat de bijl erin en zullen er tenminste 3300 bomen het loodje gaan leggen.
Ik heb, en velen met mij toch tenminste, sinds die eerste plannen nog
veertig jaar van hun schoonheid mogen genieten.

Gelukkig hebben we de foto’s nog. Geniet daar maar van.
Henry Schotkamp


Als u wilt reageren, kunt u mailen naar het bij het betreffende artikel vermelde e-mail adres,
of indien algemeen naar: redactie@de-senioor.nl
Terug naar de inhoud