Expositie Zij/Hij - de Senioor

Informatie over activiteiten
voor senioren in Amersfoort e.o.
Ga naar de inhoud
Zij/HijIn het kader van de jaarlijkse Maand van de Geschiedenis wordt in het Wijkmuseum Soesterkwartier in oktober aandacht aan het thema Zij/Hij besteed.

Dit gebeurt door middel van een in de achter de museumwoning gelegen Themakamer opgestelde kleurrijke expositie. Hierin worden met name de in de loop der tijd gegroeide en veranderde verschillen tussen vrouwen en mannen nader belicht. Hierbij ligt de nadruk op hetgeen zich op dit gebied in de vorige eeuw in Nederland gebeurde. Voorbeelden zijn de invoering van het vrouwenkiesrecht na de Eerste Wereldoorlog en de actiegroep 'Dolle Mina', die in de jaren zestig actief was en in sommige opzichten nog steeds is.

Het Wijkmuseum is gevestigd op het adres Sint Bonifaciusstraat 61 in Amersfoort en is iedere zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur gratis geopend.
Vrijwillige financiële bijdragen zijn altijd welkom.
Redactie van deze site: Henry Schotkamp.
Als u wilt reageren, kunt u mailen naar het bij het betreffende artikel vermelde e-mail adres,
of indien algemeen naar: redactie@de-senioor.nl
Terug naar de inhoud