Van de redactie... - de Senioor

Informatie over activiteiten
voor senioren in Amersfoort e.o.
Ga naar de inhoud
Van de redactie...

Op donderdag 15 november j.l. was er voor de laatste keer een bijeenkomst van activiteiten-begeleiders van de vml. ANBO-afdeling Amersfoort.
Daarin gaven de dames Hennie van Viegen en Tiny Steenbeek te kennen dat zij, na ruim zes jaar, stoppen met de organisatie van de maandelijkse etentjes en museumbezoeken.
De andere activiteiten uit de ANBO-periode hebben zich hun eigen plek weten te verwerven en voelen zich thuis in hun eigen sfeer en samenstelling.
Door deze ontwikkeling is het overbodig om deze activiteiten op onze site vermelden.
Maar er blijven voldoende activiteiten te vermelden  op deze site en al die andere berichten over zorg, welzijn, wonen en ondersteuning.

Remmelt van Heerde (webmaster) en Henry Schotkamp (redacteur) van deze website blijven hun best doen om deze site interessant en up-to-date te houden. Maar we kunnen ook niet zonder uw inbreng. Dus heeft een leuk initiatief waarbij u uw mede-senioren wilt betrekken, dan kan deze site wellicht een startpunt zijn.

Uw berichten kunt u mailen naar: redactie@de-senioor.nl


Henry Schotkamp (redacteur De Senioor)
Redactie van deze site: Henry Schotkamp.
Als u wilt reageren, kunt u mailen naar het bij het betreffende artikel vermelde e-mail adres,
of indien algemeen naar: redactie@de-senioor.nl
Terug naar de inhoud