Vrijheid en verantwoordelijkheid - de Senioor

Informatie over activiteiten
voor senioren in Amersfoort e.o.
Ga naar de inhoud
Vrijheid en verantwoordelijkheid


5 mei 2018.
Het zijn weer de dagen van gedenken en herdenken.
We herdenken de mensen die gestreden hebben voor onze vrijheid
en hierbij het hoogste offer gebracht hebben: hun leven.
Een vrijheid die we zo als vanzelfsprekend beschouwen. Maar dat zeker niet is.

Wat is vrijheid voor mij. Daarop zijn nogal wat antwoorden mogelijk.
Ik kan bijvoorbeeld een paspoort aanvragen waarmee ik onbeperkt
kan reizen. Ik kan elk boek, tijdschrift of krant lezen die ik maar wil.
Ik kan mij vrij in de openbare ruimte bewegen.
Ik kan zeggen en schrijven wat ik maar wil.
Ik kan mij in de politiek  begeven en heb daarbij een zekere mate
van inspraak. Ik heb stemrecht en kan gekozen worden.
Allemaal zaken van onschatbare waarde. Ik realiseer mij dat dit alles
ook een grote verantwoordelijkheid met zich meebrengt.
Niets is vanzelfsprekend.
Want al deze vrijheden zijn ook kwetsbaar zoals we vandaag de dag om
ons heen kunnen zien. Vrijheid van meningsuiting kent voor mij toch
een ongeschreven grens.
Ik hoef niet alles te zeggen of schrijven om vanuit mijn frustratie
te kwetsen of te beledigen.

Lange tenen en korte lontjes maken het er niet altijd gemakkelijk op om vrijuit te zeggen wat ik wil doordat mijn intentie niet begrepen wordt.
Zeuren en klagen leveren niets anders dan onvrede op.
Ik probeer er iets aan te doen door als de kans zich voordoet mee te praten over zaken waarbij ik mij betrokken voel en iets te zeggen of te doen
dat een bijdrage kan leveren aan een verbetering of oplossing.
Vrijheid en verantwoordelijkheid spelen ook een belangrijke rol
binnen mijn relatie.
Elkaar ruimte geven om vrij te kunnen zijn en die vrijheid samen te delen.

Henry Schotkamp

Als u wilt reageren, kunt u mailen naar het bij het betreffende artikel vermelde e-mail adres,
of indien algemeen naar: redactie@de-senioor.nl
Terug naar de inhoud