Zwart gat - een column van Corry Schellekens - de Senioor

Informatie over activiteiten
voor senioren in Amersfoort e.o.
Ga naar de inhoud

Foto Corry Schellekens

Zwart Gat

We wisten dat het zou komen, we voelden allemaal dat het niet lang meer zou duren. We bereidden ons voor, we werden boos en verdrietig en toen ineens was het 17 november.
En op de avond na het leuke en enigszins weemoedige afscheid was het echt voorbij. Het rare is: de werkelijkheid van datgene waarvan je wist dat het zou komen is harder dan je had kunnen bedenken.
Wij zijn geen ANBO Amersfoort meer. Wij hebben geen Soos aan de Nieuwstraat meer. Wij hebben geen eigen paraplu meer. We gaan ons verspreiden door de stad in de hoop toch, dat we elkaar nog eens ergens tegen komen. We zijn losse elementen in de ruimte geworden.

Een zwart gat is een object in de astronomische ruimte waaruit niets meer kan ontsnappen. Het bestaat uit materie die is ingestort en samengedrukt en vormt zo een enorme ondoordringbare massa in het heelal. De zwaartekracht is er zo sterk, dat niets, zelfs geen licht erin of eruit kan.

Al schrijvende bedacht ik dat de ANBO een zwart gat is geworden. Vanaf het moment dat er in september vorig jaar sprake was van frauderende afdelingen ging in een sneltreinvaart van alles mis. Bankrekeningen van de afdelingen werden geconfisqueerd, ledenbestanden in beslag genomen, de website was niet meer open voor enig kritisch geluid en per afgelopen juli zijn alle afdelingen opgeheven.
Het ergste van alles echter was, dat er geen enkel gesprek mogelijk bleek. Hier en daar werden er voorlichtingsbijeenkomsten gehouden, maar daar waren vooral voorgekauwde riedels te horen en de leden kwamen niet aan bod met hun serieuze bezwaren tegen de gang van zaken.
Met andere woorden:
er kwam geen enkel licht meer vanuit het hoofdkantoor in Woerden. De consequentie is, dat heel veel netwerken en veel know how verloren gaan. Als je dit beziet in het licht van de zo geprezen participatiemaatschappij is de Woerdense coup nogal bizar.

Had het anders gekund?
Ik ben ervan overtuigd dat dat had gekund. Veel plaatselijke afdelingen hadden daar goede ideeën over en wilden deze ook graag uitleggen aan de bestuurders van ANBO. Maar brieven werden niet beantwoord, statuten waren ineens gewijzigd, men stuurde iedereen van het kastje naar de muur en soms werd er gedreigd met juridische stappen als toch het ledenbestand zou worden gebruikt door een afdeling. Ook ANBO-Amersfoort kreeg een brief met dat dreigement.
Als de directie in Woerden zich niet zo waanzinnig autoritair had gedragen en open had gestaan voor positief-kritische geluiden uit het veld, dan… Ja….dan…

“Had” is in onze familie een heel vies woord. De dingen gaan zoals ze gaan. Met veel pijn en moeite hebben we ons als ANBO Amersfoort erbij neergelegd.
Voor mij geen zwart gat. Ik wil namelijk helemaal niet horen bij een organisatie die gewone mensen kennelijk niet ziet zitten.

Er is nog zoveel ander leuks, waaronder deze nieuwe website voor ex ANBO-ers.
Ik hoop echt dat we elkaar blijven ontmoeten.
Op deze site en het liefst af en toe live.

Corry Schellekens
Als u wilt reageren, kunt u mailen naar het bij het betreffende artikel vermelde e-mail adres,
of indien algemeen naar: redactie@de-senioor.nl
Terug naar de inhoud