Ondersteuning belasting aangifte - de Senioor - KBO/PCOB Amersfoort-Nijkerk

Met o.a. actuele informatie en nieuws van KBO/PCOB Amersfoort/Nijkerk
Ga naar de inhoud
Onze activiteiten
Belastingaangifte 2022
Belastingservice ouderenbonden
Vanaf 1 maart regelen wij de aangifte voor u

Nu de corona maatregelen zijn afgeschaft is onze werkwijze weer als voorheen.
Wij komen weer bij u thuis om de aangifte te bespreken. Als u dit in verband met mogelijke besmetting niet prettig vindt, bespreekt u dit dan met de invuller/ster.
Wij verzorgen de aangifte verder op de vertrouwde manier.

De Belastingservice is bestemd voor gepensioneerde leden.
Als inkomensgrens geldt: voor een alleenstaande € 35.000,- en voor gehuwden / samenwonenden € 50.000,- per jaar.
Heeft u van de Belastingdienst een aangiftebrief ontvangen om aangifte te doen over 2022 en  wilt u gebruik maken van de Belastingservice ouderenbonden PCOB en UNIE KBO, dan kunt u zich vanaf 13 februari 2022 telefonisch aanmelden op:
telefoonnummer: 033-4806412      

Na aanmelding:
Wordt er met u contact opgenomen door een belastinginvuller/ster bij u in de wijk.
Samen bespreekt  u de vervolgstappen.
Let op !
Als u al meer van onze belastingservice gebruik heeft gemaakt, dan kunt u ook direct uw “eigen’’ belastinginvuller/ster bellen. Zijn of haar naam staat op de “meegeefbrief” die bij u is achtergelaten.
Leden die vorig jaar een machtigingscode ontvangen hebben voor het laten invullen van de aangifte, krijgen dit jaar geen nieuwe machtigingscode toegestuurd. De code van vorig jaar is dit jaar ook geldig. De invuller/ster heeft de code wel weer nodig.  

De kosten bedragen € 15,00
(een onkostenvergoeding voor reis-, kopieer- en printkosten ) .

DE VOLGENDE GEGEVENS ZIJN NODIG VOOR DE BELASTINGAANGIFTE  2022:
  • De aangiftebrief die u van de Belastingdienst heeft ontvangen om aangifte te doen.
  • Alle jaaropgaven van inkomsten die u in 2022 heeft ontvangen van uzelf en van uw echtgenoot of partner: jaaropgaven van pensioenen, uitkeringen en bijverdiensten.
  • De WOZ – beschikking van de gemeente met peildatum 1 januari 2021 en de jaaropgave van de hypotheekverstrekker (alleen als u over een eigen koopwoning beschikt). Afschriften van alle bankrekeningen. (spaar- en lopende betaalrekeningen). Het gaat om de saldo’s op 1 januari 2022.
  • Rekeningen van specifieke zorgkosten / ziektekosten die u zelf heeft moeten betalen. Reiskosten die u zelf heeft gemaakt  i.v.m. zorgkosten.(Let op: maar niet de kosten die onder het eigen risico vallen).
  • Bewijsstukken van gedane giften. De gift moet zijn gedaan aan een instelling die beschikt over een ANBI-verklaring van de Belastingdienst (Algemeen Nut Beogende Instelling).
  • De voorschotbeschikking van huur en zorgtoeslag 2022 en 2023.
  • De kopie / print van de aangifte 2021 (gemakkelijk om op terug te kijken).

Als u wilt reageren,
kunt u mailen naar het bij het betreffende artikel vermelde e-mail adres,
of indien algemeen naar: redactie@de-senioor.nl
Terug naar de inhoud