Contactgegevens en Jaarverslag PCOB - de Senioor - KBO/PCOB Amersfoort-Nijkerk

Met o.a. actuele informatie en nieuws van KBO/PCOB Amersfoort/Nijkerk
Ga naar de inhoud
Van het bestuur > PCOB Amersfoort

                    
Contactgegevens PCOB afd. Amersfoort

Voorzitter/secretaris:
J.J. van der Lee

Penningmeester:
Martin Palte

Bij het maartnummer 2023 van NIEUWS& INFO was een brief met een bijlage, gericht aan alle PCOB-leden, ingevouwen. In de brief werd gevraagd de contributie van 2023 voor 1 april a.s. over te maken en via het bijgevoegde formulier toestemming te geven tot automatische afschrijving van de contributie.

Deze verzoeken hebben per 1 april het volgende resultaat opgeleverd.
40 leden gaven toestemming tot automatische afschrijving en 143 leden hebben de contributie betaald.

In verband met de afschaffing van de acceptgirokaarten door de banken kan deze wijze van betaling niet meer worden gebruikt.
Voor degenen die de contributie PCOB nog niet hebben betaald het verzoek
dit alsnog te doen:
€ 30, - voor een individueel lid; € 50, - voor een echtpaar op bankrekening NL83 INGB 0003 7617 38 t.n.v. PCOB-afdeling Amersfoort, Amersfoort.
onder vermelding van: contributie 2023, uw postcode en huisnummer.

Zoals het er nu voor staat zouden we meer dan 100 leden een herinneringsbrief (€ 1,25 per brief) moeten sturen en dat is zonde van het geld.

Ook zou het erg op prijs gesteld worden als meer leden toestemming tot automatische afschrijving zouden geven.
Niet alleen scheelt het veel werk maar u hoeft zich ook geen zorgen meer te maken of de contributie (op tijd) betaald is.
Een formulier is op te vragen bij Jan van der Lee of bij ondergetekende.
Martin Palte, penningmeester


Bank:
NL83 INGB 0003761738 t.n.v. PCOB Amersfoort/Nijkerk

Vragen over de bezorging Magazine of Nieuws&Info:
J.W. van Duijvenbode Tel: 06-53169339

Lief en Leed:
Mw. J. Arkema

Jaargegevens 2023

Jaargegevens 2022
Verslag 15 december 2022

Als u wilt reageren,
kunt u mailen naar het bij het betreffende artikel vermelde e-mail adres,
of indien algemeen naar: redactie@de-senioor.nl
Terug naar de inhoud