Leeskring in De Groene Stee - de Senioor

Informatie over activiteiten
voor senioren in Amersfoort e.o.
Ga naar de inhoud
Leeskring
Wij komen ongeveer 8 keer per jaar bij elkaar in de Groene Stee.
Altijd op een dinsdagochtend van 10 tot 12 uur.
Per jaar zoeken we gezamenlijk een aantal boeken uit en elke keer wordt het gelezen boek ingeleid door een van ons.
Het is een gezellige ochtend, maar de boekbespreking is wel duidelijk de bedoeling van de bijeenkomst.

Wie zin heeft om mee te doen is van harte welkom.
Bel of mail even met Ineke Lenzen, 033 4651651 of 06 41804512.
Mailadres: lenzenineke@yahoo.com

Als u wilt reageren, kunt u mailen naar het bij het betreffende artikel vermelde e-mail adres,
of indien algemeen naar: redactie@de-senioor.nl
Terug naar de inhoud