Contact en officiële informatie KBO - de Senioor - KBO/PCOB Amersfoort-Nijkerk

Met o.a. actuele informatie en nieuws van KBO/PCOB Amersfoort/Nijkerk
Ga naar de inhoud
Van het bestuur > KBO Amersfoort/Nijkerk

  Afd. Amersfoort - Nijkerk
KvK: 32125424
Post & contactadres:
Katholieke Bond van en voor Ouderen afd. Amersfoort
Mycene 1
3823 KS Amersfoort

Het bestuur bestaat uit:
voorzitter
M.A. (Marion) van Hees (mavanhees@kpnmail.nl)
Secretaris
vacant
Penningmeester
M.F. (Martin) Palte (penningmeester@kboamersfoort.nl)

Secretariaat/2e penningmeester
Ruby Davies
Leeghwater 57
3825 MR Amersfoort
06-57923607

e-mail en/of adreswijziging doorgeven:
Gerard Dorrestijn
U wordt verzocht wijziging van uw e-mailadres door te geven.
Dit in verband met versturen van de Nieuwsbrief.

Bank:
Ten behoeve van contributies:
NL 83 INGB 0002519265 t.n.v. KBO Amersfoort-Nijkerk.
Ten behoeve van reizen en lezingen:
NL 47 INGB 0007316757 t.n.v. KBO Amersfoort-Nijkerk

Van de penningmeester KBO:
Indien u ons alsnog wilt machtigen tot incasso kunt u een formulier aanvragen
bij het secretariaat (mw. Ruby Davies) tel. 06-57923607
I.v.m. tijdsbesparing en vermindering van werk stellen wij dit zeer op prijs.
Bij voorbaat mijn dank voor uw medewerking.
Martin Palte
Penningmeester KBO Amersfoort/Nijkerk

Statuten
zie bijlage

Jaargegevens 2019
Jaarverslag 2019
Financieel jaarverslag 2019
Verklaring kascommissie 2019
Begroting 2020
Verslag ALV 29 maart 2019

Jaargegevens 2020
Jaarverslag 2020
Financieel jaarverslag 2020 incl. begroting 2021
Verslag kascommissie 2020
Verslag ALV 16 januari 2020

Jaargegevens 2021
Notulen ALV 9 september 2021
Begroting 2022
Jaarverslag 2021
Financieel Jaarverslag 2021
Verklaring kascommissie 2021

Jaargegevens 2022
Jaarverslag 2022
Financieel Jaarverslag 2022
Verklaring kascommissie 2022
Begroting 2023
Concept notulen 9 maart 2023

Werkplan 2022 – 2026
zie bijlage

Als u wilt reageren,
kunt u mailen naar het bij het betreffende artikel vermelde e-mail adres,
of indien algemeen naar: redactie@de-senioor.nl
Terug naar de inhoud