Contact en officiële informatie KBO - de Senioor - KBO/PCOB Amersfoort-Nijkerk

Met o.a. actuele informatie en nieuws van KBO/PCOB Amersfoort/Nijkerk
Ga naar de inhoud
Van het bestuur > KBO Amersfoort/Nijkerk

  Afd. Amersfoort - Nijkerk
KvK: 32125424
Post & contactadres:
Katholieke Bond van en voor Ouderen afd. Amersfoort
Mycene 1
3823 KS Amersfoort

Het bestuur bestaat uit:
voorzitter
M.A. (Marion) van Hees (mavanhees@kpnmail.nl)
Secretaris
Margreeth Sjamaar (margreeth.sjamaar@hetnet.nl)
Penningmeester
M.F. (Martin) Palte (penningmeester@kboamersfoort.nl)
Secretariaat/2e penningmeester
Ruby Davies
Leeghwater 57
3825 MR Amersfoort
06-57923607

e-mail en/of adreswijziging doorgeven:
Gerard Dorrestijn
U wordt verzocht wijziging van uw e-mailadres door te geven.
Dit in verband met versturen van de Nieuwsbrief.

Bank:
Ten behoeve van contributies:
NL 83 INGB 0002519265 t.n.v. KBO Amersfoort-Nijkerk.
Ten behoeve van reizen en lezingen:
NL 47 INGB 0007316757 t.n.v. KBO Amersfoort-Nijkerk

Van de penningmeester KBO:
Indien u ons alsnog wilt machtigen tot incasso kunt u een formulier aanvragen
bij het secretariaat (mw. Ruby Davies) tel. 06-57923607
I.v.m. tijdsbesparing en vermindering van werk stellen wij dit zeer op prijs.
Bij voorbaat mijn dank voor uw medewerking.
Martin Palte
Penningmeester KBO Amersfoort/Nijkerk
Als u wilt reageren,
kunt u mailen naar het bij het betreffende artikel vermelde e-mail adres,
of indien algemeen naar: redactie@de-senioor.nl
Terug naar de inhoud