Senia - meer dan 1200 leesclubs - de Senioor - KBO/PCOB Amersfoort-Nijkerk

Met o.a. actuele informatie en nieuws van KBO/PCOB Amersfoort/Nijkerk
Ga naar de inhoud
Algemene informatie > Cultuur
Senia - meer dan 1200 leesclubs


Leest u ook zo graag biografieën?
Sluit u aan bij een leesclub Biografieën!

Markante mensen, briljante biografieën. Leest u ook zo graag biografieën?
En vind u het ook leuk om met anderen hierover van gedachten te wisselen?
In Amersfoort en omgeving is voldoende belangstelling om een leesclub biografieën op te richten.
Er zijn al 4 enthousiastelingen die heel graag willen beginnen, maar ze wachten op  meer deelnemers. Zij willen graag ‘s avonds bij elkaar komen.

De leesclub gaat biografieën en familiegeschiedenissen lezen en kan hiermee de geschiedenis, literatuur, politiek, sport en muziek leren kennen door de ogen van één bijzondere persoon, of de gebeurtenissen in één familie volgen. Leidraad is een literatuurlijst die is opgesteld door deskundigen van de landelijke organisatie Senia.

Senia-leesgroepen lezen 6 à 7 boeken per jaar en bespreken die aan de hand
van leeswijzers met vragen die het gesprek structuur geven.

Meer informatie over Senia
www.senia.nl

Informatie en aanmelden:


Wijkleesgroepen oprichten?


Stichting Senia richt leesgroepen op in het hele land
en voorziet de leesgroepen van lees(luister)wijzers.

In Amersfoort en omgeving zijn in totaal al 75 Senia leesgroepen actief.
Ze lezen niet alleen literatuur, maar er zijn ook leesgroepen Geschiedenis, Filosofie, Duits, Engels, Frans, Kunstgeschiedenis en Muziekluistergroepen. Lees(luister)wijzers zijn handreikingen om met elkaar in gesprek te gaan over de boeken (of de muziek).
Senia organiseert informatiebijeenkomsten met als doel leesgroepen op te richten. Deze Informatiebijeenkomsten vinden doorgaans plaats in de vestigingen van de Bibliotheek Eemland.
Maar het zou ook in een wijkcentrum kunnen plaatsvinden, zodat wijkbewoners met elkaar een leesgroep kunnen vormen. Voordeel is dat je niet ver weg hoeft te gaan en het bindt de wijkbewoners.

Senia biedt aan om zo’n bijeenkomst te organiseren en informatie
te geven over de ondersteuning die zij biedt aan de leeskringen.

Meer informatie over Senia:
www.senia.nl
Interesse? Stuur een email naar Liesbeth Ram,
ambassadeursenia@outlook.com, of bel 06-13217648.


Als u wilt reageren,
kunt u mailen naar het bij het betreffende artikel vermelde e-mail adres,
of indien algemeen naar: redactie@de-senioor.nl
Terug naar de inhoud