Opzegtermijn KBO/PCOB lidmaatschap - de Senioor - KBO/PCOB Amersfoort-Nijkerk

Met o.a. actuele informatie en nieuws van KBO/PCOB Amersfoort/Nijkerk
Ga naar de inhoud
Van het bestuur > Algemeen


Vragen aan de penningmeester

We hebben vragen gekregen over het opzeggen van het lidmaatschap
van zowel KBO als PCOB.

Voor het antwoord is het van belang om te weten dat bij beide verenigingen geldt dat er jaarlijks een bedrag per lid aan de landelijke/provinciale organisatie moet worden afgedragen.

De telling van het aantal leden, die de basis vormt voor deze afdracht, vindt plaats op 1 januari van elk jaar.
Om deze reden is het zo dat het opzeggen van het lidmaatschap uiterlijk per december (dus vóór 1 januari) kan plaatsvinden.

Opzeggingen die na deze datum worden gemeld brengen voor de vereniging kosten met zich mee die dan niet meer door een contributie gedekt worden. Deze opzeggingen kunnen dus niet meer worden verwerkt in het lopend jaar en gaan pas in op 1 januari van het volgend jaar. De contributie voor het lopend jaar blijft dus wel verschuldigd.
Martin Palte
Penningmeester KBO en PCOB
Als u wilt reageren,
kunt u mailen naar het bij het betreffende artikel vermelde e-mail adres,
of indien algemeen naar: redactie@de-senioor.nl
Terug naar de inhoud