High Tea op 6 juni 2024 - de Senioor - KBO/PCOB Amersfoort-Nijkerk

Met o.a. actuele informatie en nieuws van KBO/PCOB Amersfoort/Nijkerk
Ga naar de inhoud
Onze activiteiten > De Sociëteit
High Tea
Op 6 juni komt meester Maarten van Dijk samen met zijn leerlingen
weer een High Tea verzorgen tijdens de sociëteitsmiddag.De vorige keren was het een groot succes
en ongetwijfeld zal deze middag ook weer fantastisch zijn.

Graag opgeven bij:
Ruby Davies, secretariaat@kboamersfoort.nl of telefonisch 033 57923607.

Er is plaats voor dertig personen, de kosten bedragen € 7,50 p.p.
Over te maken op NL 83 INGB 0002519265 t.n.v. Penningmeester KBO Amersfoort.
Als er betaald is, is de inschrijving compleet.

Zorg dat u om 2 uur aanwezig bent,
de leerlingen willen graag op tijd beginnen.

Als u wilt reageren,
kunt u mailen naar het bij het betreffende artikel vermelde e-mail adres,
of indien algemeen naar: redactie@de-senioor.nl
Terug naar de inhoud