21 maart 2024 - Gerard Raven - de Senioor - KBO/PCOB Amersfoort-Nijkerk

Met o.a. actuele informatie en nieuws van KBO/PCOB Amersfoort/Nijkerk
Ga naar de inhoud
Onze activiteiten > Denktank - Lezingen > Vorige lezingen
Donderdag 21 maart
komt Gerard Raven naar de Sociëteit

Hij heeft jaren gewerkt als conservator bij Flehite en is nog actief bij
de Historische Kring Hoogland.
Hij gaat ons één en ander vertellen over besmettelijke ziekten die in het verleden Amersfoort hebben geteisterd.

Zelf beschrijft hij het als volgt: Corona toen, besmettelijke ziekten in de Amersfoortse geschiedenis 1400-1900. Amersfoort heeft al vaak moeten omgaan met besmettelijke ziekten. Ze waren veel ingrijpender dan corona: men begreep niet waar het vandaan kwam, wist er niet goed mee om te gaan en het was meestal veel dodelijker. Vanwege de beperkte tijd wordt vooral gekeken naar lepra, pest en cholera en hoe men trachtte deze te bestrijden. Hiervoor is nieuw onderzoek gedaan.

U kunt zich opgeven bij het Ruby Davies, secretariaat@kboamersfoort.nl
of telefonisch 06 57923607
Als u wilt reageren,
kunt u mailen naar het bij het betreffende artikel vermelde e-mail adres,
of indien algemeen naar: redactie@de-senioor.nl
Terug naar de inhoud