Documenten tbv ALV KBO op 4 april 2024 - de Senioor - KBO/PCOB Amersfoort-Nijkerk

Met o.a. actuele informatie en nieuws van KBO/PCOB Amersfoort/Nijkerk
Ga naar de inhoud
Van het bestuur > KBO Amersfoort/Nijkerk


Agenda voor de Algemene Leden Vergadering
op 4 april om 14.00 uur in Amersfortia.

Agenda:

1. Opening
2. Herdenking overledenen
3. Notulen vorige vergadering
4. Financiën, jaarrekening 2023, kascommissie, begroting 2024
5. Aftreden Marion van Hees en aantreden Ans Huijbregts

PAUZE

Voorlichting door Marja Sinkert, mensendiecktherapeut bij de SRO,
over een nieuw aanbod.
Een intensief traject waarin u in een groep 2x per week traint met een fysiotherapeut om uw spierkracht en souplesse te verbeteren.
U krijgt ook informatie van een diëtist en een ergotherapeut.
Kosten: € 75,- voor 22 bijeenkomsten (sommige verzekeringen dekken deze kosten).
De gemeente vergoedt € 175,- per persoon,
want de cursus kost eigenlijk € 250,- voor 11 weken.
Voorkomen is beter dan genezen!

Het is belangrijk dat u zich opgeeft voor de Algemene Leden Vergadering
bij Ruby Davies, secretariaat@kboamersfoort.nl of 06 57923607,
zodat we genoeg stoelen kunnen plaatsen.


Van de penningmeester KBO

U kunt hier de documenten inzien cq. downloaden
tbv de Algemene Ledenvergadering van de KBO op 4 april 2024.


Als u wilt reageren,
kunt u mailen naar het bij het betreffende artikel vermelde e-mail adres,
of indien algemeen naar: redactie@de-senioor.nl
Terug naar de inhoud