Documenten tbv ALV PCOB 28 maart 2024 - de Senioor - KBO/PCOB Amersfoort-Nijkerk

Met o.a. actuele informatie en nieuws van KBO/PCOB Amersfoort/Nijkerk
Ga naar de inhoud
Van het bestuur > PCOB Amersfoort

                    


Agenda jaarvergadering 28 maart 2024
1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Financiën
Financieel verslag 2023
Verslag kascommissie; decharge bestuur; benoeming nieuwe commissie
Begroting 2024; vaststelling contributie 2024
4. Landelijke ontwikkelingen: fusie PCOB-ANBO
5. Evaluatie samenwerking PCOB en KBO 2023
6. Hoe verder in 2024 e.v. jaren
Fusie met ANBO
Samenwerking met KBO
Aantal eigen activiteiten PCOB
Teruggang aantal leden PCOB
7. Rondvraag
8. Sluiting


Van de penningmeester PCOB

U kunt hier de documenten inzien cq. downloaden
tbv de Algemene Ledenvergadering van de PCOB op 28 maart 2024.

Als u wilt reageren,
kunt u mailen naar het bij het betreffende artikel vermelde e-mail adres,
of indien algemeen naar: redactie@de-senioor.nl
Terug naar de inhoud